Az előadóművész

Önálló műsoraival bejárja Magyarországot és az elcsatolt területeket, vendégszerepelt Londonban, Nürnbergben.

A műsorait gitár kísérettel, énekkel, saját szerkesztésében és felkonferálásban adja elő gyermekeknek interaktív módon, felnőtteknek is közvetlenül és beszélgetéssel elegyítve. Saját szerzemények is elhangzanak valamint a magyar népművészet kincsestárából autentikus dalok, mondókák, mesék.

Műsorajánló

Gyerekeknek

„Zengő ABC”
Móra Ferenc és Rigó Béla verseire komponált zene,
sok játékkal és humorral,
a betűvetésről, szép magyar beszédről. (kisiskolásoknak)

„Ha rám nézel, visszanézlek”
Népdalok, mondókák, népmesék, találós kérdések,
nyelvgyötrők és a gitár. (óvodásoknak)

„Megjött Miklós bácsi”
Mikulás-várás közös énekléssel, táncolással,
régi Mikulás-dal tanításával. (gyerekeknek)

„Meghozta az Isten Piros Pünkösd napját”
magyar hagyományok népdalban és népszokásban.

„Itt a farsang, áll a bál”
Tél búcsúztató vidám játékkal, zenével.

Felnőtteknek

„Elment az én Rózsám”
Szerelmi- és katona-népdalok
énekelve és együtt énekelve

„Glória”
Mária-dalok és istenes versek.

„Népek zenéi”
Magyar, német, angol, olasz, román, cigány népdalok eredetiben és
lefordítva, csipkelődve játékos szövegmagyarázattal a mindenkori
emberi egység nevében

„Erdély heggyel van kerítve”
Virágénekek, versek Apafi Mihálynétól, Áprily Lajoson keresztül
napjainkig.

„Uram, miért teremtettél nőnek?”
Nőkről nőknek versben, dalban, élőszóban.

„Tavasz van! Gyönyörű!”
Költészet napi válogatás a magyar líra kincsestárából.

„Áldott legyen a szív, mely hordozott”
Anyáknapi műsor.

„Nem jó az embernek egyedül”
Dalköltemények a szerző előadásában
vágyakozásról, szerelemről,
csalódásról, reményről.

„Újra szól a Kossuth-nóta”
Március 15. tiszteletére összeállított ünnepi műsorok
a magyar irodalom és folklór kincsestárából.

„Trianon”
Megemlékezés versben, dalban, prózában.

„Igaz hitnek plántálója”
Tisztelgés Szent István előtt.

„Rőt levelű ez az ország”
Október 23.
versben, dalban.

„Mennyből az angyal”
Karácsonyi műsor
Magyar karácsonyi népdalok és más népek alkotásai;
francia, angol, német népszerű karácsonyi dalok,
versek, elbeszélések.

„És mégis élünk”
Bartis Ferenc írásaiból készült műsor
Igaz vallomás az erdélyi létről, harcról, meghurcoltatásról. Elhangzik
az elhíresült vers, amit a költő
a házsongárdi temetőben szavalt el 1956-ban, Kolozsváron.
A mindenkori elnyomottak reménykeltő szavai:
„És mégis élünk”…