Az előadóművész

Önálló műsoraival bejárja Magyarországot és az elcsatolt területeket, vendégszerepelt Londonban, Nürnbergben.

A műsorait gitár kísérettel, énekkel, saját szerkesztésében és felkonferálásban adja elő gyermekeknek interaktív módon, felnőtteknek is közvetlenül és beszélgetéssel elegyítve. Saját szerzemények is elhangzanak valamint a magyar népművészet kincsestárából autentikus dalok, mondókák, mesék.

Műsorajánló

Gyerekeknek

„Zengő ABC”
Móra Ferenc és Rigó Béla verseire komponált zene,
sok játékkal és humorral,
a betűvetésről, szép magyar beszédről. (kisiskolásoknak)

„Ha rám nézel, visszanézlek”
Népdalok, mondókák, népmesék, találós kérdések,
nyelvgyötrők és a gitár. (óvodásoknak)

„Megjött Miklós bácsi”
Mikulás-várás közös énekléssel, táncolással,
régi Mikulás-dal tanításával. (gyerekeknek)

„Meghozta az Isten Piros Pünkösd napját”
magyar hagyományok népdalban és népszokásban.

„Itt a farsang, áll a bál”
Tél búcsúztató vidám játékkal, zenével.

Felnőtteknek

„Elment az én Rózsám”
Szerelmi- és katona-népdalok
énekelve és együtt énekelve

„Glória”
Mária-dalok és istenes versek.

„Népek zenéi”
Magyar, német, angol, olasz, román, cigány népdalok eredetiben és
lefordítva, csipkelődve játékos szövegmagyarázattal a mindenkori
emberi egység nevében

„Erdély heggyel van kerítve”
Virágénekek, versek Apafi Mihálynétól, Áprily Lajoson keresztül
napjainkig.

„Tavasz van! Gyönyörű!”
Költészet napi válogatás a magyar líra kincsestárából.

„Nem jó az embernek egyedül”
Dalköltemények a szerző előadásában
vágyakozásról, szerelemről,
csalódásról, reményről.

„Újra szól a Kossuth-nóta”
Március 15. tiszteletére összeállított ünnepi műsorok
a magyar irodalom és folklór kincsestárából.

„Rőt levelű ez az ország”
Október 23.
versben, dalban.

„Mennyből az angyal”
Karácsonyi műsor
Magyar karácsonyi népdalok és más népek alkotásai;
francia, angol, német népszerű karácsonyi dalok,
versek, elbeszélések.

„És mégis élünk”
Bartis Ferenc írásaiból készült műsor
Igaz vallomás az erdélyi létről, harcról, meghurcoltatásról. Elhangzik
az elhíresült vers, amit a költő
a házsongárdi temetőben szavalt el 1956-ban, Kolozsváron.
A mindenkori elnyomottak reménykeltő szavai:
„És mégis élünk”…